# گیلکی

آیا رودخانه ی ؛ پولورو ؛ نامش را از منطقه ی ؛ پلام ؛ گرفته است؟
/ 1 نظر / 8 بازدید

"سیا ابران" ترانه ی دلتنگی" گالش "های  اشکور   Siaa abroan eshkevare gaaleshaane yasevode (diltangi ) haalaane nooshaan de .....فارسی/گیلکی ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

بررسی زیست محیطی رود خانه ی" پولورو" ( pooloroo ) با نگاه به مفهوم " توسعه ی پایدار (  1 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

برا ی شنیدن شعر های شیون فومنی ا ینجا کلیک کنید .  
/ 0 نظر / 9 بازدید