# گیلکی

بررسی زیست محیطی رود خانه ی" پولورو" ( pooloroo ) با نگاه به مفهوم " توسعه ی پایدار (  3 ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید

بررسی زیست محیطی رود خانه ی" پولورو" ( pooloroo ) با نگاه به مفهوم " توسعه ی پایدار (  ۲ )   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

"سیا ابران" ترانه ی دلتنگی" گالش "های  اشکور   Siaa abroan eshkevare gaaleshaane yasevode (diltangi ) haalaane nooshaan de .....فارسی/گیلکی ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

بررسی زیست محیطی رود خانه ی" پولورو" ( pooloroo ) با نگاه به مفهوم " توسعه ی پایدار (  1 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید