# متفرقه

دریا خندید دردوردست دندانهایش کف و لبهایش آسمان تو چه می فروشی دختر غمگین سینه عریان ؟ من آب دریاها را ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید

کتابخانه کنار حسینیه وداستان شریعتی تا ساراماگو: شهر ما سالها پیش کتاب خانه ی کو چکی داشت توی محوطه ی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید