# متفرقه

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانه سازم خویش را
/ 0 نظر / 15 بازدید

کتابخانه کنار حسینیه وداستان شریعتی تا ساراماگو: شهر ما سالها پیش کتاب خانه ی کو چکی داشت توی محوطه ی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

عامل اصلی پایین آمدن تیراژ رمان در سالهای اخیر چه چیزی است ؟  
/ 0 نظر / 12 بازدید