# متفرقه

دریا خندید دردوردست دندانهایش کف و لبهایش آسمان تو چه می فروشی دختر غمگین سینه عریان ؟ من آب دریاها را ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید

فراخوان داستان گیلکی ( نشر ایلیا ) روز ساعد فارسی ( به روایت یوسف علیخانی )
/ 1 نظر / 17 بازدید

عامل اصلی پایین آمدن تیراژ رمان در سالهای اخیر چه چیزی است ؟  
/ 0 نظر / 11 بازدید